top of page

OM WEDERUS

Kulturessäer och personliga reportage

Wederus.com uppstod ur ett visst mått av desperation. Som frilansjournalist är jag beroende av att sälja idéer till redaktioner, få andra att intressera sig för det jag intresserar mig för tillräckligt mycket för att betala för det. Det har fungerat de senaste åren. I vissa perioder bättre än andra. Men beroendet av andra innebär att många idéer stannar på idéstadiet. Ibland spelar det ingen roll hur bra uppslag jag erbjuder - redaktionerna har ofta en snäv frilansbudget och lika snävt med utrymme. Ibland är tajmingen fel. Ibland tycks ingen annan än jag se idén som lockande. 

Därmed skapade jag wederus.com för att ta saken i egna händer och ha en plattform att publicera mina texter på utan mellanhand, utan att behöva pitcha eller övertala. Texter som redaktionerna ratat eller som jag vet av något skäl inte platsar i dagstidningarna och tidskrifterna. Men också texter som har publicerats på andra håll och som jag vill göra mer lättillgängliga.

 

Sidan kommer ändras och utvecklas med tiden, men till en början är fokus på kultur- och samhällsessäer samt personliga reportage - vad nu denna kategori kan tänkas komma att innehålla.

/Thomas Wedérus

thomas.wederus@gmail.com

bottom of page